Mielec - gm. wiejska

  Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach

  W kaplicy grobowej rodziny Brezów w Książnicach spoczywają dwaj bracia hr. Brezowie: Henryk Gustaw i Edward August, synowie powstańca listopadowego Fryderyka Augusta i Karoliny Doroty Rozalii oraz pozostali członkowie rodziny.

  Rodzina Tarnowskich z Chorzelowa

  W 1814 r. właścicielem wsi Chorzelów został hr. Michał Tarnowski, założyciel chorzelowskiej linii rodu Tarnowskich i od tego czasu do 1944 r. majątek chorzelowski pozostawał w rękach Tarnowskich.

  Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów”

  Największe folkowo- taneczne wydarzenie w regionie to z pewnością Podkarpacki Jarmark Ludowy „Roztańczony Chorzelów”, który odbywa się cyklicznie co roku w Chorzelowie. „Roztańczony Chorzelów” to święto folkloru, podczas którego spotykają się zespoły i kapele ludowe, aby poprzez swoje prezentacje pokazać piękno kultury ludowej regionu i przeszłych pokoleń.

  Kościół Wszystkich Świętych i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie

  Kościół Wszystkich Świętych i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin to rzymskokatolicka świątynia parafialna we wsi Chorzelów. W tej niewielkiej, acz liczącej 700-lat miejscowości, znajduje się jedno z najmłodszych sanktuariów maryjnych w Polsce. Jednak tutejszy cudowny wizerunek Matki Bożej zwanej Królową Rodzin, jest otaczany kultem od lat.

  Kaplica grobowa Boguszów oraz kapliczki wokół kościoła w Rzochowie

  Pozostałości zespołu dawnego kościoła św. Marka Ewangelisty w Rzochowie to dziś kaplica grobowa Boguszów, dawnych właścicieli Rzemienia i Rzochowa oraz kapliczki w linii ogrodzenia dawnego cmentarza przykościelnego, znajdujące się w Mielcu, na osiedlu Rzochów.

  Kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woli Mieleckiej

  Okazała murowana kaplica p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się pośrodku najstarszej części Woli Mieleckiej. Kaplica wzniesiona została staraniem mieszkańców w roku 1903.

  Kaplica przydrożna p.w. św. Stanisława Kostki w Rzędzianowicach

  Zabytkowa, murowana kapliczka św. Stanisława Kostki stoi przy trasie 983 z Mielca do Czermina po lewej stronie niemal naprzeciwko Szkoły Podstawowej. Wybudowano ją w XIX.

  Krzyż rabacji w Chrząstowie

  Za Szkołą Podstawową w Chrząstowie w kierunku Brzyścia, na prywatnej posesji znajduje się drewniany krzyż. Został on wzniesiony z inicjatywy hrabiów Tarnowskich dla uczczenia 5 mężczyzn, którzy w czasie rabacji chłopskiej w 1846 zostali zabici.

  Goleszów-miejsce uwłaszczenie chłopów w 1846 roku przez Michała Wiesiołowskiego

  Ogłoszenie zniesienia pańszczyzny we wsi Goleszów w 1846 roku nie tylko miało zachęcić chłopów do wzięcia udziału w powstaniu, ale też zdecydowanie wyprzedziło ten akt we wszystkich zaborach.

  Murowana kapliczka na Chrząstówku czyli części wsi Chrząstów

  Murowana kapliczka na Chrząstówku to ciekawy punkt na mapie wsi Chrząstów Została ona wzniesiona w XIX w. z fundacji wójta Franciszka Krempy.

  Grupa wokalna Wolanki z Woli Mieleckiej

  Grupa Wokalna „Wolanki”. Fot: FB Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec.

  Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”

  Zespół Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy” jest grupą folklorystyczną, działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie.

  Mural i echa legionów w Książnicach-por. J.Hajec

  Mural, kamień pamięci i dąb rosnący w Książnicach dedykowane są pamięci porucznika Jana Hajca, mieszkańca miejscowości, kawalera Orderu Virtuti Militari oraz bohaterskiego legionisty, który zginął za ojczyznę 4 lipca 1916 r. w bitwie pod Kostiuchnówką.

  Kaplica na cmentarzu wojskowym w Chorzelowie

  Kaplica znajdująca się na cmentarzu wojskowym w Chorzelowie upamiętnia poległych w latach 1914-1945 mieszkańców Chorzelowa i okolic, a którzy oddali życie w kolejnych wojnach.

  Echa przeszłości i kolonistów w Bożej Woli

  Boża Wola dziś miejscowość w gminie Mielec, kiedyś kolonia z niemieckimi osadnikami, o czym świadczą pozostałe domy i cmentarz ewangelicki.

  Zbiory muzealne w zabytkowej plebanii w Chorzelowie

  Zabytkowa plebania w Chorzelowie z roku 1855 pełni jednocześnie rolę muzeum i zawiera bardzo ciekawe zbiory muzealne, stanowiące dawne wyposażenie kościoła. Wśród eksponatów znajdują się zabytki pochodzące nawet z XIV w.

  Kapliczki domkowe w Podleszanach

  Z wielu niegdyś historycznych pamiątek w Podleszanach do naszych czasów dotrwały dwa krzyże, trzy kapliczki i figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Drewniana kapliczka w Podleszanach z 1870 roku to ostatnia kapliczka typu domkowego na terenie gminy Mielec i jedna z nielicznych takich w okolicy. Druga to murowana z figurą św. Wincentego z dziećmi wewnątrz.

  Parafia św. Jana Chrzciciela w Książnicach

  Pierwsze wzmianki o parafii w Książnicach sięgają drugiej połowy XIII w. Jednak obecny kościół zbudowany został w 1927 wg projektu architekta Zdzisława Mączeńskiego.