Borzechów

  Rajd Źródeł Chodelki

  Rajd Źródeł Chodelki odbył się po raz pierwszy w...

  Kiełbasa borzechowska

  Zwyczaj robienia własnych wyrobów masarskich w Borzechowie rozpoczął się...

  Biblioteka w Borzechowie

  Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie powstała w 1960 r....

  Cmentarz wojenny w Grabówce

  Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Grabówce...

  Izba pamięci w Borzechowie

  14 października 2010 r.  została otwarta Izba Pamięci przy...

  Krzyż przydrożny w Kłodnicy Dolnej

  Pzy drodze w Kłodnicy Dolnej znajduje się figura Jezusa,...

  Torfianki

  Fragment zabagnionej doliny między wsiami Dąbrowa, a Kolonia Kłodnica...

  Dwór w Kłodnicy Dolnej

  Dwór w Kłodnicy Dolnej z początku XIX w. to...

  Dwór w Łopienniku

  W 1880 r. następuje podział dóbr radlińskich, w skład...

  Piknik odpustowy w Kłodnicy

  W Kłodnicy Dolnej od 2015 r. odbywa się Piknik...

  Orkiestra Dęta z Borzechowa

  W 2007 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzechowie...

  Opłatkowe Spotkanie Seniorów

  Od 2003 r. najstarsi i samotni mieszkańcy gminy Borzechów...

  Chodelki i jej źródła

  Chodelka to prawy dopływ wiły o długości prawie 50...

  Karczma w Borzechowie

  Przy skrzyżowaniu dróg, w środku Borzechowa znajduje się budynek...

  Dom sióstr w Kłodnicy Dolnej

  Obok starego kościoła w Kłodnicy Dolnej znajduje się niski...

  Stary kościół w Kłodnicy Dolnej

  Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został wybudowany w 1929 r. staraniem pierwszego proboszcza – ks. Pawła Sokołowskiego (...)

  Stowarzyszenie „Teatr w Remizie”

  Stowarzyszenie Centrum Artystyczne Teatr w Remizie w Łączkach-Pawłówku działa...