Bełżec

  Turystyczny Szlak Transgraniczny Bełżec-Bełz-Bełżec (BBB)

  Okrężny szlak polsko - ukraiński o długości 333 kilometrów z 33 przystankami na dokładniejsze zwiedzanie (...)

  Dąb szypułkowy- pomnik przyrody ożywionej w Bełżcu

  Dąb szypułkowy rośnie ponad 100 lat w Bełżcu na skraju ul. Rzeszowskiej 93 z drogą gminną, około 300m na zachód od szkoły, na terenie dawnego dworu.

  Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach Bełżeckich – Prawdziwa Kuźnia Pamięci

  Stowarzyszenie szczególny nacisk kładzie na budowanie tożsamości narodowej (...)

  Bełżecki Konkurs na Palmę Wielkanocną

  Pierwszy Konkurs na Palmy Wielkanocne odbył się w Bełżcu w 1997 r. W roku 2012 Konkurs nabrał rangi powiatowej i przekształcił się na Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu, który organizowany jest do dnia dzisiejszego (...)

  Ocet Jabłkowy Bełżecki

  Można go nabyć w miejscowej tłoczni – Fabryce Soków w Bełżcu, która aktualnie zajmuje się jego produkcją. Firma prowadzi również sprzedaż internetową wysyłkową (...)

  Koło Gospodyń Wiejskich w Bełżcu I – najdłużej działające Koło w gminie Bełżec

  W skład Koła Gospodyń w Bełżcu I wchodzi 32 osoby, które aktywnie działają i biorą czynny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalno-społecznych w gminie i poza nią (...)

  Soki tłoczone Bełżeckie – Fabryka Soków

  Fabryka Soków wykorzystuje do swojej produkcji głównie owoce z rodzinnego gospodarstwa sadowniczego. Obecnie cała oferta obejmuje aż kilkanaście smaków w różnych pojemnościach (...)

  Jarmark św. Wawrzyńca w Bełżcu – dwudniowa impreza cykliczna

  Jarmark św. Wawrzyńca organizowany w Bełżcu jest imprezą dwudniową, która odbywa się rokrocznie od 2007 r. w pierwszy weekend sierpnia (sobota-niedziela). Kontynuuje tradycje jarmarku, na którego pozwolenie wydał król Zygmunt III Waza w akcie lokacyjnym miejscowości z 1607 roku (...)

  Przegląd Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch – cykliczne wydarzenie odbywające się w Bełżcu

  Organizacja wydarzenia przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat swoistych wartości kulturowych charakterystycznych dla naszego regionu. Przegląd ma również na celu wspomnienie postaci Anieli Gmoch, która była śpiewaczką prezentującą folklor wschodniego pogranicza, dziś już poniekąd zapominanego (...)

  Koncert Pieśni Pasyjnej w Bełżcu – wydarzenie ponadlokalne

  Celem koncertu/przeglądu, który odbywa się w Bełżcu jest kultywowanie i popularyzacja pieśni pasyjnej i pokutnej. Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę koncertu i jest imprezą ponadlokalną, otwartą dla publiczności (...)

  Karp wędzony z Bełżca – Perła Smaki Regionów 2021

  Gospodarstwo zajmuje się hodowlą ryb. Rocznie produkuje ich około 150 ton. Poza hodowlą ryb prowadzi też karczmę "Karpiówka", w której serwowane są dania z ryb (...)

  Bełżeckie Pierogi z farszem z karpia

  Pierogi z farszem z karpia są miękkie i bardzo delikatne, w kształcie półkolistym. Nie zawierają w sobie żadnych wypełniaczy, są ręcznie klejone. Są bardzo pyszne więc podbijają serca wszystkich, którzy je pokosztują (...)

  Jałowiec – pomnik przyrody, słynny staruszek z Bełżca

  Jest to ponad dwuwiekowy krzew, który przybrał postać drzewa - jeden z najpiękniejszych i najstarszych w Polsce okazów jałowca

  Deskale w Brzezinach Bełżeckich

  W miejscowości Brzeziny powstała seria nietypowych i pięknych „deskali” tworząc swoistą galerię dzieł sztuki (...)

  Źródlisko – pomnik przyrody nieożywionej

  Źródła wypływają z kilku szczelin, spod korzeni wiekowych dębów u podnóża tzw. Kościowej Góry (...)

  Lipki – pozostałość parku dworskiego

  Zespół 66 lip drobnolistnych to pozostałość parku dworskiego z przełomu XVIII/XIX w. gdzie znajduje się cmentarz Romów i Sinti z 1940 r. (...)