Rezerwat „Jastkowice”

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Jest to pierwszy, powołany już w 1959 r. rezerwat w Lasach Janowskich.

  Podstawa prawna: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. (MP Nr 89, poz. 482), znowelizowano: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.03.1999 r.
  Powierzchnia: wg aktu utworzenia – 45,68ha /aktualnie wynosi 45,65ha

  Położenie: obręb Lipa, leśnictwo Rzeczyca.
  Położenie administracyjne: województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Pysznica, miejscowość Jastkowice.
  Teren ten porasta drzewostan wchodzący w skład dobrze zachowanego zespołu grądu Tilio – Carpinetum tworzącego licznie podzespoły oraz warianty troficzne i wilgotnościowe. Wyróżnia się on pięknym starodrzewem ze znacznym udziałem jodły w drzewostanie, typowym runem oraz występowaniem wielu pomnikowych, ponad 200-letnich dębów, jodeł i lip oraz licznych roślin chronionych i rzadkich. Wśród nich warto wymienić: lilię złotogłów, gnieźnik leśny, podkolan biały oraz wawrzynek wilcze łyko.
  Spotkać tu można m.in. mopka zachodniego, mroczka późnego, nocka Bechsteina i Natterera, gacka brunatnego, bociana czarnego, dzięcioła średniego, czy muchołówkę białoszyją.
  Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania.

  • Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentów lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego z bogatą florą charakteryzującą stosunki przyrodnicze dawnej Puszczy Sandomierskiej.
  • Przedmiot ochrony: fragmenty lasu o cechach zespołu naturalnego.

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł