Stanisław Zaklika – założyciel Zaklikowa

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij


  dworzanin króla Zygmunta Augusta (od 1550), założyciel miasta Zaklikowa. zm. po 17 maja 1574 roku.

  Należał do starej rodziny szlacheckiej pochodzącej z Międzygórza, które to dobra ród otrzymał od Kazimierza Wielkiego. Jego przodkowie byli wojewodami sandomierskimi. Poprzez małżeństwo pradziada Jana z Agnieszką Ligęza Czyżowską, Zaklikowie odziedziczyli w 1457 roku po Czyżowskich leżące w Ziemi sandomierskiej dobra zdziechowickie oraz miasteczko Wojsławice. Od tego czasu gałąź rodu Zaklików była związana z tym regionem. W 1499 dobra rodowe odziedziczył Hieronim Zaklika, który odbudował Wojsławice i do swych dóbr na początku wieku XVI dołączył Czyżów Szlachecki z zamkiem – swą siedzibą. Hieronim zasłynął zwycięstwami nad Tatarami za co otrzymał od króla Zygmunta I Starego godność wojewody sandomierskiego. Nominacji jednak nie przyjął. Po śmierci Hieronima wszystkie posiadłości ojca znalazły się w posiadaniu Stanisława Zakliki. W roku 1550 został on oficjalnie dworzaninem królewskim Zygmunta Augusta. Stanisław Zaklika był posłem na sejm. W roku 1563 otrzymał kasztelanię połaniecką i w ten sposób wszedł do Senatu. Król nadał mu przywilej lokacyjny, na podstawie którego Stanisław założył w swych dobrach zdziechowickich miasto na prawie magdeburskim, założone „na surowym korzeniu” (in cruda radice). Miasto na cześć założyciela nazwane Zaklikowem otrzymało po nim również herb – topór. Jego dobra zostały podzielone między synów. Na dworze królewskim Stanisław Zaklika zaprzyjaźnił się z Janem Kochanowskim, który po śmierci senatora napisał dwie fraszki, jedną w formie epitafium po zmarłym (Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa), drugą ku pocieszeniu jego żony (Dorocie z Michowa żenie jego).

  NAGROBEK STANISŁAWOWI ZAKLICE Z CZYŻOWA
  „Tu Stanisław Zaklika położył swe kości,
  Nie tylko z przodków swoich, lecz i z swej dzielności
  Dobrze znaczny, bo w krajach postronnych strawiwszy
  Młodość swoję i królom, panom swym, służywszy,
  Ostatek wieku swego Pospolitej Rzeczy
  Oddał; której, swych utrat nie mając na pieczy,
  Darmo zawżdy rad służył; bo jako nagrody
  Od tej, od której wszytko, chcieć za swoje szkody?
  Cnota na ćci ma dosyć; tą Zaklika słynie,
  Wszytko insze jako dym albo mgła przeminie”.

  Na jednej z kamieniczek, położonej naprzeciwko kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie, w 2012 r. z fundacji pana Ryszarda Polańskiego, zamontowana została tablica z treścią epitafium.