Miejsce Obsługi Rowerów przy Green Velo w Pysznicy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Projekt „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” to nowatorski, ponadregionalny produkt liniowy, który polegał na budowie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Objał on nie tylko budowę, ale też oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni, jak również wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim, budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych.

  Na terenie gminy Pysznica znajduje się odcinek 11,73 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Zarzecze-Rzeczyca Długa. Odcinek biegnący przez gminę Pysznica należy do tzw. „Królestwa Rowerowego Ziemi Sandomierskiej i Doliny Dolnego Sanu”.

  Nieopodal centrum Pysznicy usytuowany został MOR (miejsce obsługi rowerów). MOR w Pysznicy jest wyposażony w wiatę, stoły i ławki, stojak na rowery, kosz na śmieci, tablicę informacyjną jak również toaletę typu toi-toi. Obiekt znajduje sięz tyłu budynku Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Wolności 277.

  To w tym cichym i ustronnym miejscu, strudzony turysta może odpocząć. Warto zaglądać na www.greenvelo.pl