Centrum Edukacji Ekologicznej „Zielone oko” w Jastkowicach

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  CEE „Zielone oko” powstało w 2013 roku dzięki wsparciu gminy Pysznica środkami Unii Europejskiej w ramach programu RPO WP 2007-2013.

  „Zielone oko” w Jastkowicach – ogród ekologiczny wokół stawu „Ług” gdzie jest m.in. zielona klasa czyli miejsca ze stolikami i ławeczkami, ogródek biocenotyczny, mini molo oraz roślinność wodolubna.

  Centra stanowią m.in. miejsca ekspozycji rodzimej roślinności, która występowała na tym terenie pod koniec XIX w. jako kontrpropozycję do obecnych nasadzeń w ogrodach przydomowych (tuje, iglaki), które nie są korzystne dla lokalnych ekosystemów.
  Ta szeroko pojęta edukacja ekologiczna dla mieszkańców gminy ma za zadanie zainteresowanie ogrodami ekologicznymi, w których tworzone lub odtwarzane są naturalne układy roślinne, wykorzystywane są potencjalne siedliska, przywracane stare, historyczne odmiany roślin dla ochrony różnorodności biologicznej.
  Mieszkańcy gminy mogą samodzielnie prowadzić obserwacje roślinności i zaproponowanych rozwiązań w zakresie ogrodów ekologicznych, by następnie móc zastosować je w swoich ogrodach przydomowych.
  Centra edukacji ekologicznej w gminie Pysznica są związane tematycznie i lokalizacyjnie z następującymi obszarami chronionymi:

  • rosiczka okrągłolistna i widłak torfowy rosnące w miejscowości Pysznica na działce nr 1187 (dawna żwirownia) – wpis pod nr 100 w wykazie pomników przyrody będącego załącznikiem Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 28 czerwca 1991 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody,
  • rezerwat leśny „Jastkowice” o powierzchni 45,76 ha położony w Parku Krajobrazowym „Lasy Janowskie”, który został utworzony w 1984 r. Powierzchnia parku wynosi 39 150 ha, a strefy ochronnej (otuliny) 60 500 ha. Jest on elementem strefy chronionego krajobrazu obejmującego Puszcze Solska i Sandomierska oraz dolinę Sanu i Wisły.