„Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  1. Czas powstania
   grudzień 2016
  2. Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu
   „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego powstał w 2016 r. Jego celem jest propagowanie utworów muzycznych w języku migowym, integrowanie środowiska osób słyszących i niesłyszących, nauczenie języka migowego oraz krzewienie wiedzy na temat kultury osób niesłyszących. Ważnym celem chóru jest udostępnienie kultury osobom niesłyszącym na różnorodnych płaszczyznach muzycznych w języku migowym. Chór wykonuje utwory w języku migowym, przekazując treść, jak również sferę emocjonalną. Chór działa pod Kołem Naukowym Pedagogów na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Chórzyści to studenci, członkowie Koła Naukowego Pedagogów, absolwenci Uniwersytetu, pracownicy, to osoby z wadami słuchu, jak i słyszące. Opiekunem i dyrygentem chóru jest mgr Anna Wojtas-Rduch, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, tłumacz języka migowego i surdopedagog. „Niemy” Chór wykonuje utwory w występach na żywo, jak również w studenckich teledyskach realizowanych przez absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego Alicję Drabik.
  3. Opis kontekstów historycznych

  „Niemy” Chór Uniwersytetu Śląskiego jest innowacyjnym projektem. W Polsce istnieje kilka zespołów
  propagujących kulturę osób niesłyszących, takich jak: UnMute, Młodzi Migają Muzykę.

  Historia powstania idei chóru wiąże się z rokiem 2006, kiedy to w Teatrze Wielkim francuski reżyser
  Charles de Meaux sfilmował niesłyszących migających w chórze część opery Verdiego „Aida”.Dyrygował Wojciech Michniewski. „Niemy” Chór jest obecnie jedynym prężnie działającym w Polsce
  chórem migającym. Działania chóru wiążą się z szerokim dostosowaniem dostępności dla osób niesłyszących w sferze kultury. Najważniejszym osiągnięciem chóru jest uzyskanie wyróżnienia w kategorii „projekt roku” w ogólnopolskim konkursie ministerialnym StRuNa w 2017 r. Chór występował m. in. na licznych konferencjach, eventach, Śląskich Festiwalach Nauki, Dniach Godności Uniwersytetu Śląskiego, Międzynarodowych Dniach Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego, Nocy Muzeów, inauguracji UTW w Jaworzu, Festiwalu Piosenki Miganej w Jastrzębiu-Zdroju, reklamie – kampanii społecznej: „Świat potrzebuje Ciebie” realizowanej przez BNP Paribas oraz wziął udział w dwóch reportażach realizowanych przez TVP.

  W 2021 roku chór awansował na Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego.

  Chór Niemy z Cieszyna
  Niemy Chór z Cieszyna