Szlaki rowerowe w Gminie Koziegłowy   

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Opis Gminnego Cudu Regionu

  Przez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków turystycznych, które ułatwiają poznawanie malowniczych okolic gminy.

  Szlak rowerowy „Do rezerwatu Cisów” – 52 km. Nr. Ewidencyjny szlaku 24-350.38. Łączy północno-zachodnią część gminy, położoną na wyniosłościach z pięknymi widokami, z częścią wschodnią i Rezerwatem Cisów, pomnikiem przyrody, jak również obszarami o dużych wartościach przyrodniczych, do których należą doliny rzek: Warty, Małej Panwi, SarniegoStoku i Bożego Stoku. Trasa szlaku jest oznakowana, wyposażona w tablice informacyjne i edukacyjne oraz w miejsca postojowe dla rowerzystów. Podstawowym zadaniem szlaku jest ochrona fauny i flory poprzez ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten sposób, by można udostępnić rowerzystom, bez degradacji środowiska, jak najwięcej atrakcji przyrodniczych. Ponadto ma on służyć kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody.

  Szlak Rowerowy Przewodziszowice – Koziegłowy – 23 km, Nr ewidencyjny szlaku Cz – 7001 s. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Przewodziszowice (strażnica) – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota Mokrzesz – Koziegłowy (Rynek). Wzdłuż doliny Sarniego Stoku znajdują się pozostałości po średniowiecznym zamku koziegłowskim w postaci niewielkiego sztucznego wzniesienia otoczonego pierścieniowymi wałami. Charakterystycznym elementem tego terenu są liczne zadrzewienia, pozostałości sadów, mozaika pól uprawnych, ziem ugorowych i odłogowych oraz łąk i pastwisk z licznymi punktami widokowymi.

  Szlak Rowerowy Koziegłowy – Pińczyce – Siewierz – 21 km, nr. Ewidencyjny szlaku Cz – 7003 s. Miejscowości, poprzez które przebiega szlak: Koziegłowy – Rezerwat Cisy w Hucie Starej – Pińczyce (11 km) – Nowa Wioska – Siewierz. Trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Na terenie rezerwatu przyrody (obszar Nadleśnictwa Siewierz) chronione jest naturalne środowisko cisa pospolitego „Tazusus baccata” w drzewostanie wilgotnego lasu mieszanego. Jest to w Polsce bardzo rzadkie, długowieczne drzewo iglaste o zimotrwałych igłach, czerwonym, bardzo trwałym, cennym drewnie.

  Szkal Rowerowy Poraj – Rezerwat Cisy – 28 km. Numer ewidencyjny szlaku Cz – 7005 n. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Poraj – Jastrząb – Gęzyn – Rosochacz – Koziegłowy – Koziegłówki – Rzeniszów Łazy – Rezerwat Cisy w Hucie Starej. Trasa szlaku biegnie od doliny rzeki Warty do Zalewu Porajskiego. Jest to teren chroniony, o dużych wartościach przyrodniczych , którego charakterystycznym elementem są żyzne, podmokłe łąki obfitujące w ziołorośla, rośliny wodne i bagienne. Znajdują się tu również lęgowiska wielu ptaków jak: perkozy, bociany, skowronki. Jest to region związany z Zespołem Jurajskich Parków Narodowych. W pobliskim sąsiedztwie szlaku znajduje się zarejestrowany pomnik przyrody w postaci dębów szypułkowych, których wiek określa się na około 200-300 lat.

  Dane identyfikacyjne

  Województwo:          śląskie                                                         

  Gmina:      Koziegłowy