Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  XIX wiek.

  W kaplicy grobowej rodziny Brezów w Książnicach spoczywają dwaj bracia hr. Brezowie: Henryk Gustaw (1844-1900) i Edward August (1847-1906), synowie powstańca listopadowego Fryderyka Augusta (1808- 1873) i Karoliny Doroty Rozalii. Trzeci syn, Fryderyk August Leon  (1859-1908), wraz z członkami swojej rodziny spoczywa na cmentarzu w Witowicach.

  Henryk Gustaw hr. Breza po ukończeniu gimnazjum został powołany do służby wojskowej w wojsku austriackim. Po uwolnieniu od służby wojskowej w maju 1875 r. zawarł w Dreźnie związek małżeński z Henryką Lancokońską (1852-1880). Przed rokiem 1879 zakupił dwór w Podleszanach wraz z folwarkiem Tarnowiec oraz folwark „Kanonia” w Książnicach. Zajmował się prowadzeniem tych gospodarstw. W roku 1879 urodził mu się syn Stanisław Karol, a za rok Henryk. Przy porodzie zmarła niestety matka, mając zaledwie 28 lat. Dzieci pozostały pod opieką ojca oraz niani. Po upływie dwóch lat zmarł także młodszy syn na chorobę wieku dziecięcego. Wówczas ojciec wybudował kaplicę cmentarną, która obecnie znajduje się na starym cmentarzu w Książnicach. W roku 1888 Henryk Gustaw hr. Breza zawarł związek małżeński po raz drugi, tym razem z Heleną Sołtyk (1857-1947), córką pułkownika Wojska Polskiego. Małżeństwo nie doczekało się potomstwa.

  W roku 1889 trzej bracia :Henryk Gustaw, Edward August i Fryderyk August Leon otrzymali pozwolenie na używanie tytułu hrabiowskiego, dziedziczonego po dziadku Stanisławie Kajetanie hr. Brezie. Henryk Gustaw zmarł w 1900 roku w Baden (Austrii). Pochowany został w tej kaplicy wraz z żoną i synkiem.

  Edward August hr. Breza był oficerem ułanów austriackich. Nie założył rodziny, zmarł w 1906 w Montreux w Szwajcarii. Ciało zostało przywiezione do Książnic i pochowane w podziemiach kaplicy.

  Trzeci z braci, Fryderyk August Leon, był absolwentem Politechniki w Zurychu, właścicielem Zawodzia i Witowic w Galicji, pracował w starostwie tarnowskim. Zawarł związek małżeński z Marią Żaba, z którą miał dwie córki (Marię i Dorotę) i dwóch synów. Syn Edward był wojskowym, za pomoc udzieloną żołnierzom AK trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zmarł w maju 1943. Drugi syn zmarł w młodym wieku. Wszyscy spoczywają na cmentarzu w Witowicach.

  Z opracowania W.Dybskiego.

  Województwo: podkarpackie

  Gmina: Mielec-wiejski

  Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach.
  Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach.
  Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach.
  Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach.
  Kaplica grobowa rodziny Brezów w Książnicach.