Rezerwat Końskie Błota w gminie Przecław

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  2004 rok.

  Jest to śródleśne mokradło bezodpływowe, zagłębione pomiędzy wydmami, zalesionymi borem sosnowo – dębowym. Oczko wodne porośnięte zespołem lilii wodnych z grzybieniami białymi, otoczone jest szuwarami i roślinnością torfowiskową. Teren rezerwatu położony jest na wysokości 200 m n.p.m. Najładniejszy widok na Końskie Błota rozciąga się od strony Augustynowej Góry.

  Rezerwat utworzony został w roku 2004, na powierzchni 20,20 ha, na wschód od miejscowości Rzemień, w gminie Przecław w powiecie mieleckim, w obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Torfowisko zwane „Końskie Błota” określa się także mianem „Koniowe Błota”, a jego historia oraz flora i fauna są podobne do tych występujących w rezerwacie „Bagno Przecławskie”. W rezerwacie zinwentaryzowano 93 gatunki roślin i mszaków o bardzo różnych wymaganiach ekologicznych, od roślin sucholubnych, rosnących w wyższych obszarach wydm, przez rośliny leśno-borowe, po taksony wilgociolubne, bagienne, torfowiskowe i wodne. Największa liczba gatunków występuje w strefie przejściowej: od kontynentalnego boru mieszanego, przez bór bagienny aż do torfowiska. Cenne gatunki flory, podlegające ochronie prawnej i występujące w rezerwacie, to: owadożerna rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, grzybienie białe, konwalia majowa, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, płonnik pospolity, wełnianka i pałka szerokolistna oraz torfowce: błotny, odgięty i nastroszony. Rezerwat jest częścią większego kompleksu leśnego, jest więc miejscem bytowania licznych zwierząt leśnych.

  Województwo: podkarpackie

  Gmina: Przecław

  Końskie Błota