Józef Lompa – krzewiciel polskości na Śląsku

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Lata życia

  1797-1863

  Józef Lompa urodził się 29 czerwca 1797 w Oleśnie w małomieszczańskiej rodzinie rzemieślniczej. Dokonania Józefa Lompy były i są jedną z podstaw budowy polskiej tożsamości na Górnym Śląsku. Był typem protopozytywisty kierującym się zasadą pracy u podstaw. W 1820 roku zbudował szkołę w Lubszy. Tu uczył dzieci przez 30 lat. W 1850 roku władze pruskie zawiesiły go w obowiązkach organisty i nauczyciela za polską działalność narodową.

  Budynek dawnej szkoły, w której uczył Józef Lompa


  Przede wszystkim jednak Józef Lompa zajmował się działalnością publicystyczną i promowaniem polskości na Górnym Śląsku, na którym – w następstwie rewolucji przemysłowej – żywioł niemiecki zaczynał przeważać wśród elit, a język niemiecki stawał się przepustką do awansu społecznego. Józef Lompa współpracował m.in. z „Telegrafem Górnośląskim”, współredagował „Dziennik Górnośląski”. W swoich artykułach postulował wprowadzenie nauczania w języku polskim i wprowadzenia historii Polski do programu nauczania.
  Józef Lompa był autorem prekursorskich publikacji traktujących o geografii i historii Śląska m.in.”Jeografii Śląska”, „Pieśni ludu śląskiego”, „O śląsko-polskiej mowie” oraz „Klechdy, czyli baśnie ludu polskiego na Śląsku”. W swoich dziełach utrwalał dla współczesnych sobie i kolejnych pokoleń przekazy i legendy Górnego Śląska, objaśniające pochodzenie nazw miejscowości i przekazujące mądrości ludowe.

  Książka wydana w Głogówku w 1847 roku pt. Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej.


  Józef Lompa był dwukrotnie żonaty i miał w sumie 16 dzieci, którym nadawał po kilka wyszukanych imion: Ernestina Josephina Catharina, Gustaw Eduard Aegidius, Teodor Ferdynand, Carl Otokar Adam.
  Zmarł 29 marca 1863 w Woźnikach.

  Nagrobek Józefa Lompy przy kościele św. Walentego w Woźnikach

  Dane identyfikacyjne
  Województwo: opolskie
  Gmina: Olesno