Pałac Koniecpolskich w Chrząstowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1603 r.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Najstarszym zabytkiem Koniecpola jest pałac murowany, mieszczący się w Chrząstowie (obecnie dzielnica Koniecpola), wybudowany z inicjatywy Aleksandra Koniecpolskiego.

  Pałac w 1875 r. Źródło: fotopolska.eu

  Najstarszym fragmentem nowożytnej rezydencji jest skrzydło pałacu zbudowane na rzucie kwadratu z dwiema przybudówkami. W założeniach budowniczego zamek miał pełnić funkcję obronną, jednak po osiedleniu się w Koniecpolu rodziny Czapskich, zamek został gruntownie przebudowany i zamieniony na rezydencję magnacką. Pałac podwyższono o półpiętro, wzniesiono dwie oficyny – pierwszą przeznaczono na stajnię i wozownię, drugą zaś na kuchnię i mieszkanie dla służby pałacowej. Wyburzono wówczas mury obronne oraz zlikwidowano fosę, pozostawiając jedynie sześcioboczną basztę – przebudowaną w pierwszej połowie XIX wieku na altanę.

  Pałac w 1910-1915 r. Źródło: fotopolska.eu

  Do dnia dzisiejszego zachowały się:

  – Pałac murowany z XVII – XIX wieku

  – Oficyna kuchenna z XVII – XIX wieku

  – Oficyna stajenna z XVII – XIX wieku

  – Baszta murowana z pierwszej połowy XVII wieku (przebudowana w pierwszej połowie XIX wieku)

  – Park z pierwszej połowy XVII wieku (przekomponowany w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku).

  Opis kontekstów historycznych

  Budowę pałacu rozpoczęto w 1603 roku w miejscu istniejącego wówczas drewnianego dworu, siedziby rodziny Koniecpolskich. Inicjatorem był wojewoda sieradzki Aleksander Koniecpolski. Budowa zamku nadzorowana była przez mistrzów murarskich – najpierw Piotra Bianco (Bliank) z Krakowa, a następnie Floriana z Wielunia. Po śmierci Aleksandra Koniecpolskiego w 1610 roku budową zajął się jego syn, później hetman Stanisław Koniecpolski. Zamek ukończono w drugiej ćwierci XVII wieku.


  Po bezpotomnej śmierci ostatniego z rodu Koniecpolskich – Jana Aleksandra, na mocy testamentu Koniecpol przeszedł w ręce krewnych, Aleksandra i Franciszka Walewskich. Bracia Walewscy sprzedali go następnie za bezcen podstawionemu przez Jerzego Aleksandra Lubomirskiego – Aleksandrowi Walewskiemu, miecznikowi sieradzkiemu[2]. W rzeczywistości majątek przeszedł w ręce Lubomirskich herbu Szreniawa bez Krzyża. W 1754 r. dobra koniecpolskie nabył od Lubomirskiego Michał Czapski, wojewoda malborski.
  W dniu 20 stycznia 1945 roku pałac został praktycznie w całości zniszczony przez pożar. Zniszczeniu uległy również znajdujące się w budynku cenne zbiory.

  Pałac po pożarze. Źródło: fotopolska.eu

  W latach 1958–1961 prowadzano prace związane z rekonstrukcją zabytku. Przebudowie uległy zarówno jego wnętrza, jak i zewnętrzna bryła obiektu, przy czym zachowany jednak został styl budowli klasycystycznej. Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych.

  Pałac w 1972 r. Źródło: fotopolska.eu
  Pałac w 1980-1990 r. Źródło: fotopolska.eu
  Wnętrze pałacu. Źródło: fotopolska.eu