Kuczka w Izbicy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Założona w roku 1750 jako miasto dla wysiedlonej z sąsiedniej Tarnogóry ludności żydowskiej Izbica od początku aż do Holokaustu zamieszkana była prawie wyłącznie przez Żydów. W 1754 r. król wydał przywilej na jarmarki w Izbicy, w tym samym roku założony został cmentarz. Miasto liczyło wówczas 25 domów oraz 3 browary. W 1774 zanotowano tu 2 domy wjezdne i 5 niewjezdnych oraz 3 browary. W 1775 r. Izbica była już siedzibą kahału (gminy żydowskiej). Obok miasta istniała wieś Izbica, która w 1765 r. liczyła 28 kmieci, a na jej terenie znajdowała się karczma.

  W latach 90-tych XVIII w. w Izbicy notuje się tu 150 mieszkańców i 29 domów mieszkalnych, w 1810 – 47 domów – wszystkie drewniane – i 173 osoby, w 1827 – 51 domów i 407 mieszkańców. Pierwsze wzmianki dotyczące bożnicy w Izbicy pochodzą z 1819. Była to synagoga drewniana (prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego, pierwszego tutaj, bet midraszu z 1781). W 1855 na jej miejscu powstała synagoga murowana, która spłonęła w 1879, wkrótce jednak została odbudowana.

  Miasteczko szybko się rozwijało, zwłaszcza po wybudowaniu w 1835 r. szosy z Lublina do Zamościa. Najstarszy plan miasta pochodzi z 1839 r. i jest zgodny z założeniami lokacyjnymi miasta. Podstawą założenia był prostokątny rynek o bokach 140 × 100 m, oparty o trakt zamojski i drogę do położonej za rzeką Wieprz Tarnogóry.  

  Podczas I wojny światowej (w 1917 r.) wybudowano przebiegającą przez Izbicę linię kolejową. Po I w. św. w osadzie ułożono 1500 m kładek chodników, zabrukowano kilka ulic, przebudowano kilka artezyjskich studni, założono targowisko. W okresie międzywojennym w Izbicy mieszkało od ok. 3 tys. (93% ogółu mieszkańców stanowili Żydzi). Według spisu z 1921 roku osada liczyła 304 domy i 3085 mieszkańców, w tym 2862 Żydów, na 186 mieszkańców we wsi Izbica mieszkało 53 Żydów. W tym okresie w Izbicy były trzy olejarnie, dwie garbarnie, dwa tartaki, zakłady szewskie, ślusarskie, piwiarnie, liczne sklepiki i kramy oraz kilka bibliotek, kino i amatorski teatr. Obok synagogi, kirkutu, mykwy i rzeźni rytualnej w Izbicy działało kilka prywatnych bet midraszy. Kwitło bogate życie społeczno-kulturalne. W latach 30. XX wieku miejscowość zelektryfikowano.

  Po wojnie grunty miejscowości Izbica zostały znacjonalizowane i sprzedane miejscowej i napływowej ludności polskiej. Rynek został przeniesiony poza obręb osady (na jego miejscu założono skwerek). Reliktów po dawnej społeczności żydowskiej w Izbicy zachowało się niewiele. Cmentarz został zdewastowany w czasie wojny – macewy Niemcy użyli do budowy aresztu i więzienia. Nie zachowały się domy z pierwotnej zabudowy Izbicy. Ostatni dwurodzinny dom drewniany z pierwszej połowy XIX wieku został rozebrany w 1968. Istniejące jeszcze starsze domy murowane są gruntownie przerobione. Na trzech domach zachowały się kuczki (jedna zabudowana), czyli drewniane ganki, które przybierały formy zbliżone do zabudowanego balkonu, służące ludności żydowskiej do obchodów święta Sukot.

  SOKiS

  Kuczka w Izbicy, zdjęcie: Łukasz Domszy
  Zachowana kuczka w Izbicy, zdjęcie: Łukasz Domszy
  Powojenna fotografia Izbicy, na pierwszym planie ocalały Jakub Blumsztejn, w tle synagoga i budynek z zachowaną kuczką; zdjęcie: Yad Vashem
  Mapa Izbicy z 1939 r.; źródło Internet
  Rynek w Izbicy w latach 30-tych XX w.; źródło: Internet
  Przedwojenna zabudowa Izbicy; źródło: Internet
  Przedwojenna zabudowa Izbicy; źródło: Internet
  Przedwojenna zabudowa Izbicy; źródło: Internet
  Izbica z lat okupacji, jedno z kilkunastu zdjęć niemieckiego żołnierza M. Kirnbergera
  Synagoga w Izbicy, zdjęcie powojenne; Yad Vashem