Cudowne źródełko w Orłowie Murowanym

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  U podnóża wzniesienia z kościołem św. Kajetana znajduje się źródełko św. Jana Nepomucena, które jest obiektem związanym z kultem religijnym, uznawanym za „cudowne źródło”. Św. Jan ma  w swej opiece źródła, rzeki, strumienie, stawy, jeziora i studnie a także … gospodarkę wodną organizmu ludzkiego. Właściwości lecznicze wody bijącej ze źródła są znane od co najmniej lat 70-tych XIX w. Zgodnie z dawną tradycją przychodzono w to miejsce w wielkanocną sobotę  po uroczystym poświęceniu jaj, aby napić się wody, obmyć ciało i pomodlić się o zdrowie.

  Właściciel dóbr w Orłowie hrabia Kajetan Kicki życzył sobie, aby przy źródełku wzniesiono kapliczkę. W sporządzonym przez niego w maju 1878 r. testamencie czytamy: „Po nad tym to źródłem wzniesiona być powinna wytwornej konstrukcji kapliczka, Jakiekolwiek są bowiem własności tej wody zawsze ona korzystnie spożytkowana być może, w ten sposób, by przebywający doń słabi mogli odbyć modły i napić się wody.” Przy źródle ustawiono dwie figury. Z lewej strony jest to figura św. Jana Nepomucena z krzyżem przyciśniętym do piersi. Co do drugiej rzeźby z dzieciątkiem Jezus istnieją dwie wersje identyfikacji tej postaci: może to być św. Józef lub św. Antoni Padewski. Figury prawdopodobnie pochodzą z przełomu XVIII i XIX w. i wykonane zostały przez miejscowych rzemieślników.

  Źródełko znajduje się na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i pieszo-rowerowej Ścieszki przyrodniczo-historycznej „Stryjowskie debry”. Przyciąga nie tylko miejscowych, ale także turystów z odległych zakątków województwa, wierzących w uzdrawiające właściwości źródlanej wody – często można tu spotkać ludzi obmywających się nią. O popularności tego miejsca świadczy sam teren wokół źródełka, który jest zadbany. W sierpniu 2013 r. obiekt został odnowiony i poświęcony przez metropolitę lubelskiego Stanisława Budzika.

  SOKiS

  Źródełko w Orłowie Murowanym, zdjęcie: Łukasz Domszy
  Źródełko w Orłowie Murowanym, zdjęcie: Łukasz Domszy
  Źródełko w Orłowie Murowanym, zdjęcie: Łukasz Domszy
  Źródełko w Orłowie Murowanym, zdjęcie: Łukasz Domszy