„Ciernisty szlak Chełmszczyzny” – wspomnienia ks. Jana Kotorowicza z Hostynnego

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  „(…) Nasz powiat hrubieszowski wysiedlono w połowie czerwca. W najpiękniejsze dni wojennego lata 1915 roku przyszedł ten surowy nakaz i nie można było się jemu przeciwstawić. Dnia 15 czerwca 1915 roku cała moja wieś, w której byłem diakonem (Hostynne na Hrubieszowszczyźnie) musiała wyruszyć w daleką nieznaną drogę, zostawiwszy wszystko, czego się udało dorobić długoletnią i ciężką pracą. (…) Nikt nie wiedział gdzie i jak długo przyjdzie mu wędrować. (…)”

  Parafianie z Hostynnego znaleźli się wśród prawie 350 opuszczających swoje domostwa i wsie mieszkańców gminy Werbkowice. Dzięki wspomnieniom księdza Kotorowicza – przewodnika – pasterza hostyńskich bieżeńców – można odtworzyć warunki podróży i życie codzienne oraz trasę ich tułaczki.

  Jan Kotorowicz urodził się 20 września w 1878 roku w Hostynnem. Ukończył seminarium duchowne w Chełmie, w 1912 r. został diakiem i psalmistą w Oszczowie a następnie objął parafię w Hostynnem. Z uchodźctwa powrócił do Hostynnego w listopadzie 1919 r. W 1936 r. przeniesiono go do parafii Babice (powiat biłgorajski). W 1938 został aresztowany. W okresie okupacji niemieckiej sprawował posługę kapłańską w Hostynnem, Werbkowicach i Nabrożu. Jego dalsze losy i wygląd pozostawały nieznane aż do roku 2015…

  W setną rocznicę chełmskiej emigracji wspomnienia ks. Kotorowicza opublikowane w 1941 r. w „Wiadomościach Krakowskich” odnalazł i przetłumaczył Mariusz Sawa. W tym samym  roku historyk zorganizował Motocyklowy Przejazd Szlakiem Bieżeństwa 1919 – 2015, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób. Udało mu się dopisać powojenne dzieje autora wspomnień – ksiądz Kotorowicz wraz z rodziną został wysiedlony do Związku Sowieckiego i objął probostwo we wsi Żabka na Wołyniu. Zmarł 4 kwietnia 1962 r. Pochowano go na cmentarzu w Kiwercach. Miał siedmioro dzieci.

  Przy okazji odnalazło się zdjęcie z księdzem Kotorowiczem z 1930 r. i późniejsze. Maszynopis „Ciernisty szlak Chełmszczyzny” jest dostępny w hrubieszowskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej.

  Parafia prawosławna w Hostynnem, przy której ks. Kotorowicz pełnił posługę duchową w latach 1919-1936  istniała w tym czasie nieprzerwanie, czemu próbowano przeczyć – twierdzono, że wzniesiona w latach 1889-1890 hostyńska cerkiew św. Jerzego i św. Jana Chrzciciela w 1919 r. została zamieniona na kościół rzymskokatolicki (W. Słobodian), tymczasem G. J. Pelica wskazał, że jeszcze w 1927 r. w Hostynnem funkcjonowała prawosławna parafia.

  Edyta Repeć

  Na podstawie m.in. : M. Sawa, Ks. Jan Kotorowicz z Hostynnego: „Ciernisty szlak Chełmszczyzny”:

  Fotografie z tej samej strony.

  Ks. Jan Kotorowicz z rodziną w Hostynnem, zdjęcie ze zbiorów Leny Tymczenko
  Ks. Jan Kotorowicz z rodziną, miejscowość Żabka na Wołyniu, zdjęcie ze zbiorów Leny Tymczenko
  Grób ks. Kotorowicza w Kiwercach, zdjęcie: parafia w Wiszniowie
  Hostynne, Motocyklowy Przejazd Szlakiem Bieżeństwa 1919 – 2015, zdjęcie ze strony bieżeństwo.pl
  Prawnuczka ks. Kotorowicza Myrosława Kotorowicz – światowej sławy skrzypaczka i Mariusz Sawa przy świątynni w Hostynnem