Antoni Baranowski

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas życia

  Antoni Baranowski żył w latach 1835-1902.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Litewski duchowny, poeta, i językoznawca Antoni Baranowski (Antanas Baranauskas) jest uważany przez znawców literatury litewskiej i jej miłośników, za jednego z największych jej przedstawicieli.

  Uznawany jest za pierwszego litewskiego poetę romantycznego i pierwszego litewskiego poetę, który sprzeciwiał się władzy cara i przedstawiał sposoby realizacji programu odrodzenia Litwy. W wierszach opisywał piękno ojczystej ziemi, historię Litwy oraz uczucia religijne i treści narodowe.

  Za najważniejszy utwór w jego dorobku uznawany jest poemat Borek Oniksztyński (1860–1861), inspirowany Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza.

  Z ziemią sejneńską Baranowskiego łączyło ostatnie 5 lat jego życia.

  Opis kontekstów historycznych

  Urodził się w styczniu 1835 roku w Oniksztach, w powiecie wiłkomirskim guberni kowieńskiej, w litewskiej rodzinie wołościańskiej o rodowodzie szlacheckim.

  Ojciec Antoniego był poborca podatkowym, a następnie właścicielem 12-hektarowego gospodarstwa. Zamiłowanie do książek wyniósł z rodzinnego domu; z tego domu wyniósł też swą głęboką religijność. Rodzice, widząc uzdolnienia chłopca w kierunku nauki, początkowo posłali go do szkoły parafialnej w Oniksztach, następnie na służbę do parafii, gdzie uczył się m.in. gry na klawikordzie, a potem – do dwuletniej szkoły kancelistów gminnych w Rumyszkach.

  Przez cały ten czas Baranowski pisał po polsku. Po ukończeniu szkoły pracował na stanowisku pisarza gminnego kolejno w Wojnucie, Rosieniach, Surwiliszkach i w Sadach na Żmudzi. Czas ten zwany jest okresem twórczości polskiej Baranowskiego. Napisał wówczas około 90 utworów, lecz tylko niektóre z nich drukował w „Tece Wileńskiej”.

  Pracując w Sadach poznał polsko-lilewska poetkę Karolinę Annę Proniewską. Ona to przede wszystkim pobudziła w nim świadomość narodowa. Zachęciła do pisania wierszy w jeżyku litewskim, a także do badań nad ludowymi pieśniami litewskimi. Przyjaźń z poetką miała decydujący wpływ na przyszłe życie Baranowskiego. Jej brat, ksiądz Otton Proniewski, pomógł mu zarówno opublikować wiersze, jak i wstąpić do seminarium duchownego.

  Odtąd Baranowski pisał, z wyjątkami, wyłącznie po litewsku. Ukończył Seminarium Duchowne w Worniach, będących kuźnią przyszłej inteligencji litewskiej. Wiersze jego mówią o pięknie ojczystej ziemi, zawierają uczucia religijne, przedstawiają obrazy z przeszłości Litwy. Zbliża się w nich do pieśni ludowych. Był pierwszym litewskim poetą romantycznym. Jego utwory noszę w sobie również treści narodowe, a także antycarskie.

  W 1858 roku – po ukończeniu seminarium – rozpoczął studia w Akademii Duchownej w Petersburgu, które ukończył w 1862 roku ze stopniem magistra świętej teologii, po czym przyjął święcenia kapłańskie.

  W dalszym ciągu pogłębiał swoje wiadomości z dziedziny teologii i języków na studiach w Monachium, w Rzymie i Louvain w Belgii.

  Przez cały ten czas pisał. Ostatnim jego utworem poetyckim był wiersz „Czemu płacze me serduszko”, napisany w Monachium, a będący suma przeżyć powstania styczniowego z dala od ojczyzny.

  Jeszcze w seminarium rozpoczął Baranowski swoją pracę naukową. Badał język litewski, żmudzkie i litewskie dialekty. W 1857 roku napisał pierwszą prace z tej dziedziny zatytułowaną: „O żmudzkim i litewskim języku”. Największe rezultaty odniósł w lingwistyce porównawczej. Opracował również zasady litewskiej ortografii i jest twórcą gramatyki języka litewskiego. W 1875 roku wydał opracowaną przez siebie „Naukę języka litewskiego”.

  Po powrocie z Zachodniej Europy przez jakiś czas pracował w Petersburgu. Był tam m.in. bibliotekarzem w Akademii Duchownej i profesorem teologii pastoralnej, liturgii i śpiewu. Następnie pracował jako profesor w Seminarium Duchownym w Kownie, a od 1874 roku był jego inspektorem. W 1879 roku otrzymał godność kanonika kapituły żmudzkiej.

  24 marca 1884 roku zaczął się następny okres w życiu poety jako biskupa. W tym dniu papież Leon XIII mianował ks. Antoniego Baranowskiego biskupem tytularnym Tespeńskim, sufraganem telszewskim, a 2 sierpnia – ordynariuszem diecezji sejneńskiej.

  Będąc biskupem pracował naukowo w dziedzinie filozofii i matematyki. Zajmował się też tłumaczeniem Pisma Świętego na język litewski. W tym czasie pisał również okazjonalne pieśni religijne po litewsku oraz opracował katechizm w tymże języku. Znany był z wygłaszanych długich wielogodzinnych kazań do wiernych. Był pierwszym poetą litewskim opowiadającym się przeciwko caratowi i wskazującym drogi programu odrodzenia Litwy.

  Jednym z najcenniejszych utworów Baranowskiego jest poemat „Borek Oniksztyński”, w brzmieniu litewskim – „Anyksciu silelis”, napisany w latach 1858-1859. Jest on jednym z największych utworów w literaturze litewskiej.

  Baranowski zmarł 26 listopada 1902 roku. Pochowany został w Kaplicy Matki Bożej – ówczesnej katedry, a dzisiejszej bazyliki mniejszej w Sejnach.