Osiedle Cukrowni „Wożuczyn”

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Dom dyrektora, nr 19
  Dom specjalistów, nr 18
  Dom urzędników, nr 8
  Okólnik.
  Plan osiedla zakładowego Cukrowni „Wożuczyn” z 1922 r., zbiory B.Typek

  Miejscowość Wożuczyn Cukrownia znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, w gminie Rachanie, powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Leży na Grzędzie Sokalskiej, wśród łąk, stawów, przy głównej drodze Tomaszów-Tyszowce. Do 2006 r. miejscowość słynęła z funkcjonującego tu zakładu cukrowni. Obecnie pozostało po nim tylko zabytkowe osiedle przyzakładowe.  

  Powstało w latach 20.XX w., jako osiedle pracownicze dla działającej tu od 1913 r. Cukrowni „Wożuczyn”. Założone przy danym folwarku z 1895 r. należącym do Józefa Tomasza Wydżgi – właściciela Wożuczyna i Michalowa. Zabudowa folwarku stała się podstawą osi kompozycyjnej osiedla. Jego projektantem był doktor architektury Tadeusz Zieliński z Warszawy, stosujący w swoich projektach elementy stylu renesansowego, barokowego. Projekt datowany jest na 1922 r. Nie został jednak w pełni ukończony, kilka zaprojektowanych obiektów nie powstało. Nie wiemy z jakich przyczyn. Faktem jednak jest, że zaraz po powstaniu osiedla przyzakładowego, była ona prezentowana jako przykładowe osiedle,  miasto-ogród i szybko zdobyło sławę.  

              Główną oś kompozycji osady stanowi droga, wiodąca od bramy głównej dawnego folwarku do bramy głównej zakładu. Od tej głównej osi-drogi  rozchodzą się prostopadle i równolegle drogi boczne, przy których powstała zabytkowa zabudowa.  

  Po prawej stronie głównej osi znajduje się park zakładowy, w którego centrum stoi dom administratora. Równolegle do osi głównej, za parkiem biegnie droga, przy której też po  prawej stronie znajdują się: parterowy w stylu dworku dom dyrektora (nr 19), piętrowy budynek specjalistów (nr 18), w którym była pierwsza stołówka zakładowa i przedszkole. Pomiędzy domem dyrektora i budynkiem specjalistów znajdują się zabytkowe budynki gospodarcze.

              Po lewej stronie od głównej osi, także znajdują się prostopadłe i równoległe ulice, odchodzące od tej osi. Przy nich powstała parterowa zabudowa dla niższych urzędników (domy z w stylu dworku) i parterowe, długie budynki mieszkalne dla pracowników oraz takież budynki gospodarcze, zw. okólnikami.

               W czasach swej świetności od lat 20.XX w. do pocz. XXI w. na osiedlu mieszkańcy mieli wszystko, co potrzebne do funkcjonowania: sklepy różnej branży, pocztę, ośrodek zdrowia, aptekę, przedszkole, stołówkę, świetlicę, punkty usługowe, park do wypoczynku, działki pod uprawę warzyw. Osada była wielokrotnie rozbudowywana o nowe bloki dla pracowników. Ostatni powstał w latach 90. XX w.

              Z zabytkowej zabudowy osiedla zachowały się:

  Dom zarządcy murowany, nr 19,

  Dom mieszkalny specjalistów, nr 18,

  Dom pracowników cukrowni, nr 8, murowany, 

  Dom pracowników cukrowni, nr 9, 

  Dom pracowników cukrowni, nr 14,  murowany z 1926 r.,

  Dom pracowników cukrowni, nr 16, murowany z 1926 r.,

  Dawne biuro, nr 4, murowany,

  Budynek gospodarczy, murowany, obecnie kurnik,

  Budynek gospodarczy, murowany obecnie komórka i garaż;

  Budynek gospodarczy, nr 12, murowany,

  Park osiedlowy w z pocz. XX w., o powierzchni 1,5 ha,  czeka na rewitalizację.

      Osiedle zakładowe Cukrowni „Wożuczyn” to jedno z najciekawszych tego typu założeń w Polsce, dobrze zachowane. Ze względu na swoje walory kompozycyjne i artystyczne wpisane jest w rejestr zabytków województwa lubelskiego.

  Województwo: lubelskie

  Gmina: Rachanie