Kościół pw. św. Władysława w Szydłowie

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  1355 r.

  Kościół wraz z dzwonnicą

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Kościół zalicza się do tzw. kościołów baryczkowskich, czyli świątyń wzniesionych jako pokuta króla Kazimierza Wielkiego za spowodowanie śmierci księdza Marcina Baryczki, wikarego katedry wawelskiej. Król miał rozkazać wrzucić kapłana do Wisły za to, że ten upominał władcę z powodu jego rozwiązłego życia. Jan Długosz wspomina sześć kościołów baryczkowskich: w Szydłowie, Stopnicy, Wiślicy, Sandomierzu, Kargowie i Zagościu.

  Święty Władysław, popiersie znajdujące się w kościele

  Niewiele jest w Polsce kościołów pod wezwaniem tego świętego. Kościół wybudowany w stylu gotyckim, ma dwie nawy. Posiada on wczesnobarokową kaplicą z początku XVIII w. Wzdłuż północnej ściany nawy jest dobudowana kaplica tzw. Literacka. Ołtarz główny szafowy, manierystyczny z gotyckimi rzeźbami Madonny z Dzieciątkiem i św. Piotrem i Pawłem.

  Kościół położony jest na najwyższym punkcie miasta, obok południowo-wschodniego narożnika murów miejskich. Świątynia zbudowana jest głównie z cegły, obramienia okienne, gzymsy i cokoły z piaskowca miejscowego, natomiast portale z piaskowca pińczowskiego. Od zachodu znajdują się podwójny, ostrołukowy portal z XIV w., i drugi, okrągłołukowy, późnorenesansowy z XVII w.

  Odtworzone dachy kościoła, na wzór tych z XVII w., są strzeliste. Pod kościołem nie było piwnic, tylko pod kaplicą północną znajduje się niewielki grobowiec. Doskonale zachowały się sklepienia gotyckie w zakrystii.

  Obecna dzwonnica jest przebudowaną w XVIII w. basztą obronną, na co wskazują wąskie, prostokątne otwory strzelnicze i ślady wejścia na chodnik straży na murach obronnych.

  Dzwonnica, dawna baszta obronna

  Opis kontekstów historycznych

  Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r. Początkowo znajdował się tu drewniany kościół. Jan Długosz w opisie uposażenia kościołów i klasztorów diecezji krakowskiej z XV w. podał, że król lokując miasto ufundował kościół św. Władysława. W 1355 r. ukończono budowę kościoła – co roku obchodzi się pamiątkę tego wydarzenia 27 czerwca.

  Widok na kościół wraz z fragmentem murów miejsckich

  Kościół powstał z cegły, co było wyjątkiem w tych czasach, gdyż budynki wtedy wznoszono głównie z miejscowego wapienia. Świątynia wzniesiona była na planie prostokąta z wielobocznym prezbiterium. W sąsiadującej z prezbiterium zakrystii znajdują się oryginalne gotyckie sklepienie żebrowe. W renesansie do nawy głównej dobudowano nawę boczną ze sklepieniem kolebkowym.

  Widok na prezbiterium kościoła
  Prezbiterium
  Ślepy portal

  Kościół przez wieki ulegał zmianom. Na przełomie XVI i XVII w. kościół powiększono o kaplicę północną i kruchtę zachodnią. Po pożarze z 1630 r. świątynię odbudowano, jednak pierwotny wygląd przywrócono jedynie w prezbiterium. Fara była restaurowana również w XIX w. i w latach 1930-1931. Podczas działań wojennych kościół został spalony, lecz odbudowano go w latach 1945-1948. Później prowadzono liczne prace konserwatorskie i remontowe.

  Przy kościele znajdowała się murowana gotycka tzw. Wikarówka, lecz została zniszczona.

  Rzeźby na placu kościelnym