Turystyczny Szlak Transgraniczny Bełżec-Bełz-Bełżec (BBB)

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Opracowanie szlaku, jak również jego wytyczenie odbyło się dzięki dofinansowaniu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty były współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r i 2009 r.
  Turystyczny Szlak Transgraniczny Bełżec-Bełz-Bełżec ( BBB)  prowadzi przez miejscowości: BEŁŻEC - Lubycza Królewska - Hrebenne – Rawa Ruska [przejście graniczne] - Uhnów –  BEŁZ – Waręż - Sokal – Zimno - Włodzimierz Wołyński – Uściług   - Zosin [przejście graniczne] - Strzyżów – Hrubieszów - Gródek – Ślipcze - Kryłów – Kolonia Kryłów - Dołhobyczów - tzw. Cerkiewny Narożnik: [cerkwie w Chłopiatynie, Mycowie, Dłużniowie, Budyninie, Korczminie, Sulimowie i Liskach  Waręskich] -  Dyniska - Jarczów – Korhynie – Tomaszów Lubelski - BEŁŻEC
  Po stronie polskiej szlak ma początek w Bełżcu i prowadzi przez Bełz okrężną drogą do Bełżca. Natomiast po stronie ukraińskiej szlak zaczyna się w Bełzie i podobnie okrężnie przez Bełżec doprowadza do Bełza. W tych dwóch miejscowościach widnieją „bramy” do szlaku, co podkreśla szczególną rolę Bełżca i Bełza w tym przedsięwzięciu poprzez wyraźne oznakowanie, czyli: tablice informacyjne typu mapa z przebiegiem szlaku, łatwo dostępne wydawnictwa z pełnym opisem szlaku, początek  wycieczek zorganizowanych, itp. Do tego okrężnego szlaku można się włączyć w każdym miejscu i w dowolnym miejscu go opuścić. Biorąc pod uwagę przejście graniczne w Dołhobyczowie szlak można podzielić na dwa podokręgi: Hrebenne – Dołhobyczów - Hrebenne i Dołhobyczów – Zosin - Dołhobyczów. Oddanie takiego szlaku do użytkowania pozwoliło na organizowanie wycieczek z przewodnikiem na wzór dzisiejszych wyjazdów do Lwowa. Szlak generalnie przeznaczony jest dla turystów zmotoryzowanych (plus wycieczki autokarem i mikrobusem), ale jest także dostępny dla rowerzystów, zwłaszcza na wspomnianych „podokręgach”. Wiąże się z tym usprawnienie trybu przekraczania granicy dla turystów z jednośladami. Szlak przyczynił się do integracji gmin po obu stronach granicy, jak również otworzył możliwość aktywności gospodarczej dla mieszkańców.
  Granica w pewnym sensie jest przeszkodą, ale także atutem - przejazd szlakiem to odwiedzenie dwóch państw.
  
  Stworzenie szlaku Bełżec – Bełz - Bełżec miło na celu popularyzację atrakcyjnych kulturowo terenów pogranicza polsko-ukraińskiego. Tereny te (niegdyś w granicach Polski) są miejscem spotkania kultur, religii i narodowości. Pozostałe po dawnej świetności dziedzictwo kulturowe jest z pewnością atrakcyjne zarówno dla turystów podążających szlakiem z powodów sentymentalnych (rodzinne strony) jak i dla młodszego pokolenia wskazując mu zarówno przykłady harmonijnego współistnienia wielu kultur jak i późniejszą, tragiczną historię tych ziem.
  
  Szlak turystyczny BBB może być wykorzystywany przez cały rok. Na trasie szlaku znajdują się przede wszystkim materialne pozostałości historii pogranicza -zabytki oraz muzea i izby pamięci.
  
  Szlak BBB otrzymał nagrodę Lokalnej Organizacji Turystycznej ROZTOCZE za najlepszą inicjatywę turystyczną w roku 2008.
  
  Dzięki partnerskiemu zaangażowaniu Bełżca i Bełza, a przede wszystkim  dzięki pozytywnemu zaakceptowaniu projektów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2008 r i 2009 r. powstało pionierskie, w skali Polski, przedsięwzięcie turystyczne : okrężny szlak polsko -  ukraiński o długości 333 kilometrów z 33 przystankami na dokładniejsze zwiedzanie. Szlak powstawał w II etapach. Najpierw w 2008 roku opracowano między innymi koncepcję szlaku i wydano barwny folder z jego planowanym przebiegiem. W 2009 r. szlak został oznakowany w terenie i przystosowany do zwiedzania między innymi poprzez: zamontowanie znaków z logotypem szlaku po stronie polskiej i ukraińskiej w ilości 110 szt., wydanie ulotki promocyjnej i przewodnika o nim, nakręcenie filmu promocyjnego, jak  również utworzenie strony internetowej http://www.belzec-belz.pl/belzec.html .                                                                                                                                                 
  
  Szczegółowy przebieg szlaku ze wskazaniem na główne atrakcje:
  
  Z pętli głównej oznakowane będą również tzw. „sięgacze” do atrakcyjnych miejsc, które są poza trasą główną, ale warto je zobaczyć, a  mianowicie:
  
  BEŁŻEC- cerkiew drewniana z 1756 roku, zespól kościoła rzymskokatolickiego z 1912 roku, Muzeum – miejsce pamięci ,stara zabudowa galicyjska, pomnik przyrody - jałowiec, zespół kolejowy,

  Lubycza Królewska :zabytkowe cerkwie w Korniach, Siedliskach, Machnowie
  i Żurawcach, bunkry linii Mołotowa

  Hrebenne [przejście graniczne]:drewniana cerkiew z XVII wieku, skamieniałości
  w Siedliskach
  Rawa Ruska – klasztor  reformatów z 1725 roku, cerkiew Św. Jerzego z 1846 roku, kościół parafialny pw. Świętego Józefa z 1776 roku, kościół pw. Św. Michała
  Uhnów: kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1695 roku, Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1857 roku, synagoga i szkoła żydowska z początku XX wieku, klasztor Felicjanek z XIX wieku, stara zabudowa galicyjska, zabytkowy młyn
  BEŁZ – drewniana cerkiew z XVII wieku, kościół i klasztor Dominikanów [XVII wieku] kościół i klasztor Dominikanek [Cerkiew Św. Mikołaja] z 1635 roku, Kaplica Snopkowskich z 1606 roku, Kościół NMP i kaplica Św. Walentego na „Zameczku”, ratusz, bożnica towarzystwa Iszre Lew, cmentarze katolicki i  żydowski
  Waręż – kościół popijarski pw. Św. Marka z 1693 roku, cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy z 1784 roku, galicyjska zabudowa drewniana
  Sokal – klasztor Bernardynów z 1619 roku, Cerkwie pw. Św. Mikołaja i Św. Michała, synagoga z przełomu XVII i XVIII wieku
  Litowiec - drewniana cerkiew [XVIII/XIX wiek]
  Stara Lisznia – zabytkowa cerkiew z XVIII wieku
  Nowowołyńsk [Niskienicze] - cerkiew p.w zaśnięcia NMP ufundowana w1653 roku przez Adama Kisiela, gdzie znajduje się jego nagrobek

  Zimno – zamek – klasztor[X-XV wiek]

  Włodzimierz Wołyński – Sobór Uspienski [XII-XIX wiek], cerkiew pw. Św. Bazylego z XIV wieku kościół św. Joachima i Anny [1752], Kościół pw. Serca Jezusowego z 1731 roku
  Uściług – dom , w którym mieszkał Igor Strawiński
  Zosin – przejście graniczne
  Strzyżów - pałac Lubomirskich z 1786 r., drewniana cerkiew z 1817 roku, cukrownia z 1899 roku
  Hrubieszów – kościół i klasztor Dominikanów z lat 1736 - 1766,kościół Św. Mikołaja z 1766 roku, cerkiew z 1875 roku, dworek Du Chateau, pałac Kissewetterów, zespół dworski Golakowskich, kramy „Sutki”, domy i dworki drewniane
  Gródek - grodzisko[X - XIII wiek] – dawny Wołyń
  Czumów – pałac- II połowy XIX wieku, rezerwat „Królewski Kąt”
  Ślipcze – przełom Bugu, kurhany
  Kryłów – ruiny zamku Ostrorogów
  Kolonia Kryłów – uroczysko Św. Mikołaja
  Dołhobyczów – pałac Świeżawskich, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1914 roku, cerkiew pw. Św. Szymona Słupnika z 1910 roku
  Oszczów – dwór Malewskiego z 1790 r. figura Św. Jana Nepomucena z 1776 roku
  Budynin – Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  z 1887 roku, figura św. Floriana
  Chłopiatyń  - drewniana cerkiew pw. Zesłania Ducha Świetego  z 1863 roku oraz inne pobliskie cerkwie z tzw. Cerkiewnego Narożnika: Myców, Dłużniów, Sulimów i Liski Waręskie

  Korczmin – cerkiew z 1658 roku pw. Objawienia Chrystusa 

  Dyniska Stare  – sosna Grottgera
  Jarczów – drewniana cerkiew z 1755 roku pw. Św. Mikołaja         
  Korhynie – drewniany dwór z 1900 roku, użytek ekologiczny
  Łaszczówka – rezerwat geologiczny „Piekiełko”
  Tomaszów Lubelski – kościół drewniany NMP z 1627 roku, cerkiew z 1890 roku    Herbaciarnia z 1895 roku
  BEŁŻEC - krzyż przy dawnej granicy zaborów

  – najwyższe na Roztoczu wzniesienia Goraje,

  – bunkry linii Mołotowa w Dębach,

  – Siedliska: kościół z 1903 roku, cerkiew grekokatolicka z 1901 roku, kaplica Św. Mikołaja, skamieniałości

  - Potylicz – drewniana cerkiew z XVI wieku,
  - Czerwonograd [Krystynopol] -  pałac Potockich, kościół Bernardynów z 1642 roku, kościół Bazylianów z 1776 roku,
  - Uhrynów - ruiny kościoła Św. Katarzyny z 1837 roku, cerkiew Św. Mikołaja z 1899 roku
  - Masłomęcz –  kraina Gotów,
  - cały Cerkiewny Narożnik, czyli 7 drewnianych cerkwi w południowo- wschodniej Lubelszczyźnie - Narol - pałac i duopolis, czyli „dwumiasto” „Narol – Lipsko”