Kazimierz Klimczak

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Pułkownik Kazimierz Klimczaka ps. „Szron” urodził się w Ciepłowie (gm. Wierzbinek) 15 lutego 1914 roku. To najstarszy żyjący uczestnik powstania warszawskiego.

  Jak zakładam mundur to od razu czuję się lepiej! ”- to słowa pułkownika

  Pułkownik Kazimierz Klimczak

  Kazimierz Klimczak skończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie.

  W Wojsku Polskim służył od 1936 roku. We wrześniu 1939 roku walczył w 67 Pułku Piechoty w Armii Pomorze. W czasie walk pod Kutnem ciężko ranny, trafił do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. W Czasie Powstania Warszawskiego walczył na Ochocie i Woli w stopniu sierżanta. Warszawę opuścił z ludnością cywilną. Dostał się do niewoli, ale udało mu się zbiec z transportu. W lutym 1945 powrócił do stolicy, gdzie został skierowany do służby w pułku samochodowym, jako dowódca plutonu transportowego. W wojsku służył do 1946

  W 2017 roku otrzymał awans na pułkownika.

  15 lutego 2019 roku otrzymał następujące odznaczenia:

  -Medal „Pro Bono Poloniae”. Medal ustanowiony został Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Odznaczenie wręczył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Kasprzyk. Dodatkowo minister Kasprzyk wręczył jubilatowi pamiątkowy buzdygan.

  -Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy. Odznaczenie wręczył Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Sławomir Potapowicz.

  -Medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Odznaczenie wręczył ks. komandor Józef Bąk.

  -Przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki wręczyli pułkownikowi Klimczakowi amerykańską flagę oraz pamiątkowy dyplom uznania. Uroczystość w Bibliotece poprzedziła msza święta w intencji Kazimierza Klimczaka odprawiona w kaplicy Muzeum Powstania Warszawskiego pod wezwaniem bł. Józefa Stanka.

  Spotkanie w 2020 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, prezydent RP Andrzej Duda, nadał płk. Kazimierzowi Klimczakowi Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

  „Bóg, honor, ojczyzna”- to motto, powtarzane wielokrotnie przez pułkownika Kazimierza Klimczaka

  Uroczystość 107 urodzin K.Klimczaka
  K.Klimczak i wójt gminy Wierzbinek

  Pan Pułkownik bardzo dobrze pamięta naszą okolicę.Mile wspomina lata szkolne i sąsiadów, kiedy jako młody chłopak chodził do szkoły w Ruszkowie,a potem do szkoły w Zakrzewku.