Święta Jadwiga Królowa Patronka Miasta Radomska

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  2000 r.

  Opis cech fizycznych wprowadzonego Gminnego Cudu Regionu

  Dzieje Radomska związane są z osobą św. Jadwigi Andegaweńskiej. Choć ona sama nigdy nie odwiedziła tego miasta, to właśnie w Radomsku, szlachta zadecydowała o wyborze młodszej córki Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki na  Króla Polski. 

  Dla upamiętnienia tego wydarzenia i postaci Jadwigi, podczas XXI Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomsku, w dniu 12 listopada 2000 roku, Jadwiga została ogłoszona patronką miasta. Wydarzenie to upamiętnia tablica z wizerunkiem królowej, umieszczona na ścianie budynku tamtejszego Muzeum Regionalnego.

  16 października 2008 roku odsłonięto pomnik przedstawiający postać świętej. Przedstawia on Jadwigę w koronie na głowie, trzymającą w dłoniach atrybuty władzy królewskiej – berło i jabłko. Na cokole pomnika, z trzech stron, zainstalowane zostały tablice w kształcie tarczy odlane z brązu, informujące o związku Jadwigi z miastem. Na jednym z nich, przypominającym Orła Piastowskiego w Koronie czytamy:

  ŚWIĘTA JADWIGA
  KRÓLOWA POLSKI
  1374–1399
  PATRONKA RADOMSKA

  W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI
  SPOŁECZEŃSTWO MIASTA
  RADOMSKO
  16 PAŹDZIERNIKA 2008

  Fot. Jakub Medlarski (PSP Pławno)

  Po prawej stronie cokołu na tablicy w kształcie herbu miasta umieszczono napis:

  DLA UPAMIĘTNIENIA
  ZJAZDÓW
  RYCERSTWA
  I DOSTOJNIKÓW
  POLSKICH
  W RADOMSKU
  1382–1384

  Fot. Jakub Medlarski (PSP Pławno)

  Trzecia tablica, z lewej strony cokołu, utrzymana została w formie herbarza andegaweńskiego. Napis na niej brzmi:

  TROSKLIWA
  OPIEKUNKA
  UBOGICH
  I KRZYWDZONYCH

  Fot. Jakub Medlarski (PSP Pławno)

  Opis kontekstów historycznych

  Radni Miasta w Radomsku, miejscowe duchowieństwo i okoliczni mieszkańcy zwrócili się w roku 1998 do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie Świętej Jadwigi Królowej Patronką Radomska. Kongregacja Kultu Bożego i Sakramentów na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Papieża Jana Pawła II, dnia 18 grudnia 1999 roku, przychyliła się do złożonej prośby. Dzięki tym poczynaniom, 12 listopada 2000 roku, podczas XXI Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, ogłoszono Jadwigę patronką miasta Radomska. 

  Mieszkańcy Radomska wybrali św. Jadwigę swoją patronką, gdyż właśnie w tym mieście,  w latach 1382-1384 w klasztorze franciszkanów, odbywały się zjazdy szlachty, na których zdecydowano, że Jadwiga Andegaweńska zasiądzie na tronie Polski.

  Kronikarz Jan z Czarnkowa pisał:

  „(…) dnia drugiego miesiąca marca, przedniejsi panowie polscy oraz Bodzanta, arcybiskup gnieźnieński, zjechawszy się w Radomsku, jednomyślną zgodą i wolą postanowili posłać po Jadwigę, córkę ś. p. zmarłego króla, z prośbą, aby przyjechała do Polski na królowanie, inaczej bowiem, jeżeli będzie zwlekała z przyjazdem, przystąpią do obioru króla. Nadto postanowili i wzajemnie się zobowiązali, iż żaden z nich nadal pod utratą czci nie będzie jeździł z poselstwem do Węgier, a królowej oznajmili, że po jej córkę nigdy więcej posyłać nie będą (…).

  Jadwiga została koronowana w  Krakowie 16 października 1384 r. na króla Polski.

  Fot. Jakub Medlarski (PSP Pławno)


  Województwo: łódzkie
  Gmina: Radomsko