Rzepicha – żona Piasta

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Nieznana dokładna data narodzin, IX w.

  Opis cech fizycznych

  Rzepicha (Rzepka) – wzmiankowana w Kronice Galla Anonima żona Piasta, protoplasty dynastii Piastów i matka Siemowita. Postać Rzepichy pojawiała się w źródłach zawsze obok męża. Według tradycji Rzepicha urodziła się Noci. Tutaj też odbył się ich ślub.

  Informacje o żonie Piasta – Rzepisze – są w najstarszych polskich kronikach bardzo skąpe. Ale podanie o tej parze, która zapoczątkowała królewską dynastię Piastów, należy do najbardziej znanych opowieści do dziś żywych w świadomości współczesnych pokoleń.

  Rzepicha

  Do dzisiaj krążą przekazy wśród tutejszych mieszkańców jakoby w tym miejscu zostały zakopane rodowe klejnoty Rzepichy( inni twierdzą, że skarb został ukryty w pobliskim Warzymowie).

  artykuł z 1863 roku w „Czytelnii Niedzielnej” z okazji tysiąclecia wstąpienia Piasta na tron Polski

  Opis kontekstów historycznych

  Noć to mała wieś znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek. Wieś Noć dawniej zwanej Notesz/Noteć, dla której jako jedynej wioski na terenie obecnej gminy Wierzbinek udało się znaleźć wzmianki o jej prawach miejskich. Noć była miastem, którego znaczenie upadło po najeździe Krzyżaków. Nie znana jest dokładna data lokacji, o mieście Notesz po raz pierwszy znaleziono wzmianki w 1441 roku kiedy król Władysław Warneńczyk połowę tej miejscowości nadał pod zastaw 200 grzywien Wojciechowi Słupskiemu o czym wspomniano w Kodeksie dyplomatycznym Królestwa Polskiego. W księgach grodzkich w 1479 roku wspomina się dziedzica Piotra de Notesz (Piotra z Noteci). W źródłach znajdujemy podział miasta na dwie części który utrzymywał się wiele lat, część królewska powstała zapewne przy lokacji, druga część to część szlachecka. Księgi grodzkie wspominają jeszcze w połowie XVI wieku w 1551 roku o młynie wodnym w mieście Notesz. Nie wiadomo kiedy Notesz straciła prawa miejskie.