Dolina rzeki Rospudy

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy został wyznaczony w roku 1991.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 23 710,86 hektarów i rozciąga się na długości 52 kilometrów. Obejmuje większą część doliny rzecznej Rospudy, będącej górnym biegiem rzeki Netty. Obszar został wyznaczony w 1991 roku. Dolna dolina Rospudy stanowi część Puszczy Augustowskiej. Celem utworzenia obszaru jest ochrona i zachowanie doliny Rospudy odznaczającej się wysokim stopniem naturalności, z roślinnością torfowiskową zbiorowisk leśnych i nieleśnych.

  Dolina rzeki Rospudy jest unikatem na skalę europejską. Na terenie gminy Augustów obszar zajmuje powierzchnię 3103,75 ha i charakteryzuje się specyficzną szatą roślinną, a także występowaniem rzadkich i chronionych gatunków flory charakterystycznych dla torfów niskich i wysokich. Występują tu również chronione gatunki całej rozpiętości przedstawicieli fauny.

  Opis kontekstów przyrodniczych

  Dolina Rospudy jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 20 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego , rośliny wpisanej do Polskiej czerwonej księgi roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku storczyka krwistego o żółtych kwiatach. Występują tu także inne rzadkie rośliny chronione.

  Fauna bezkręgowców i kręgowców obfituje tu w gatunki rzadkie, zagrożone i objęte ochroną prawną.

  Nadzór nad Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy” sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

  Południowa część obszaru chronionego krajobrazu znajduje się w sieci Natura 2000, jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pod nazwą Ostoja Augustowska oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska.

  Odcinek rzeki od elektrowni w Małych Raczkach do jeziora Rospuda jest popularnym szlakiem kajakowym. Rokrocznie tysiące turystów spływają rzeką, podziwiając jej piękno i poznając bogatą historię.

  Na początku 2009 roku południowa część Doliny Rospudy znalazła się w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty: Ostoi Augustowskiej. W marcu 2009 roku rząd Polski przedstawił nową koncepcję budowy obwodnicy Augustowa, poza obszarami ochrony ptaków i siedlisk programu Natura 2000. Zakłada ona przebieg drogi krajowej nr 8 poza obszarem bagien i torfowisk – trasa ta ma przechodzić przez obszar chronionego krajobrazu „Dolina Rospudy”, jednak bardziej na północ, poniżej miejscowości Raczki. W listopadzie 2009 rząd zmienił przebieg trasy Via Baltica.

  Dolny odcinek rzeki Rospudy. Fot. KOH
  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł