Bractwo Bartne

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Fundacja Bractwo Bartne działa od roku 2015.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  Bractwo Bartne działa na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013 roku jako grupa nieformalna, a od 2015 jako fundacja, skupiając kilkanaście osób zaangażowanych w przywracanie bartnictwa w północno-wschodniej Polsce.

  Swoje działania fundacja prowadzi niezależnie od projektów Lasów Państwowych, choć w pełnym porozumieniu z poszczególnymi Nadleśnictwami i innymi instytucjami, na których terenie zakładane są barcie i kłody bartne.

  Ich motto to: Natura, Tradycja, Historia i w zasadzie w tych 3 prostych słowach zamyka się kwintesencja bartnictwa – działania na rzecz leśnych ekosystemów, kultywowanie tradycji poszanowania przyrody i życia w zgodzie z naturą oraz pamięć i przybliżanie historii naszych przodków.

  Bractwo Bartne prowadzi warsztaty i zajęcia z bartnictwa, a także na zamówienie wykonuje narzędzia, barcie oraz kłody bartne.

  Z szerokim działaniem fundacji można zapoznać się na stronie: http://bartnictwo.com

  Barć. Fot. bartnictwo.com

  Opis kontekstów historycznych

  Najlepiej opisanym przykładem organizacji bartnictwa są Kurpie i funkcjonujące tam Bractwa Bartne. Stało się tak dlatego, że do naszych czasów w XIX-wiecznych reprintach zachowały się 2 unikatowe zabytki polskiego prawodawstwa, a mianowicie Kodeksy prawa bartnego spisane przez starostę przasnyskiego w 1559 r. i przez Starostę łomżyńskiego w 1616 r.

  Inne znane historyczne publikacje to Księgi sądów bartnych, obejmujące swoim zasięgiem ponad 120 lat spraw rozpatrywanych przez Sąd Bartny w Nowogrodzie Łomżyńskiem. Z tych dokumentów możemy dokładnie odtworzyć i poznać organizację bractwa, prawa i obowiązki jej członków, jak i ich relacje z osobami spoza bractwa. Co ciekawe, dowiadujemy się z nich też wiele na temat pracy przy barciach oraz o sposobie postrzegania przyrody przez ówczesnych bartników.

  Obecnie Bractwo Bartne opiekuje się 30 barciami i kłodami bartnymi w Puszczy Augustowskiej, na terenie nadleśnictw: Głęboki Bród, Augustów, Szczebra oraz Płaska. Bractwo misję realizuje dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym od ostatnich depozytariuszy tradycji bartniczych na Białorusi oraz od nielicznych osób z naszego kraju, które w swoich rodzinnych przekazach zachowały strzępy tradycji bartniczych.

  Skarbnicą informacji są również źródła historyczne i zachowane zabytki bartnicze. W 2014 r. Bractwo zabezpieczyło ostatnią historyczną kłodę bartną w Puszczy Augustowskiej.

  Bartnik przy pracy. Fot. bartnictwo.com