Dom i Biblioteka Sichowska w Sichowie Dużym

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Dom i Biblioteka Sichowska w Sichowie Dużym

  Czas powstania

  1794 r.

  Opis cech fizycznych Gminnego Cudu Regionu

  W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzi budynek pałacu, będący w remoncie, i zabudowania gospodarcze. Budynki zespołu otoczone są 10 hektarowym, cichym parkiem. Biblioteka znajduje się w dwukondygnacyjnym odnowionym budynku, w części z czerwonej cegły.

  Dom i biblioteka sichowska nawiązuje do tradycji okresu międzywojennego, ponieważ w tych latach z inicjatywy Krzysztofa Radziwiłła zgromadzono tu bogaty księgozbiór, obejmujący ważne pozycje z zakresu literatury, historii i sztuki, w językach polskim, francuskim i niemieckim.

  Bogaty księgozbiór Krzysztofa Radziwiłła przetrwał zawirowania II wojny światowej. Obecnie znaczną część zbioru książek stanowią te z biblioteczki Radziwiłła, są to głównie książki historyczne i regionalistyczne. Wiele z pozycji dotyczy również historii ziemiaństwa polskiego. Książki udostępniane są na miejscu, w ten sposób można poznać jaką literaturą interesowano się w międzywojniu i jakie były główne pozycje czytane na arystokratycznych dworach

  Opis kontekstów historycznych

  Dom sichowski, zwany też pałacem został zbudowany przez rodzinę Potockich. Róża Potocka wychodząc za mąż za księcia Macieja Radziwiłła, w posagu do majątku rodzinnego wniosła dobra sichowskie. Tutaj też osiedliło się małżeństwo i urodzili się potomkowie Radziwiłłów. Losy rodziny Radziwiłłów mocno związane są z tymi terenami. W czasie I wojny światowej Radziwiłłowie opuszczają swoje dobra i udają się do Moskwy, jednak powracają tu już w 1918 r. Po ślubie wprowadza się tu syn Macieja, Krzysztof wraz z żoną Zofią. Pałac sichowski gości wiele znamienitych rodzin, odwiedzają go Popielowie z Kurozwęk, Tarnowscy z Dzikowa, Józef Mehoffer i ks. Rektor UJ Konstanty Michalski.

  6 września na tereny dworku sichowskiego wkracza Wermacht, jednak do aresztowań dochodzi dopiero w 1940 r., kiedy Krzysztof i Zofia goszczą u siebie zwolnionych z obozu Sachsenhausen profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Szydłowskiego, Estreichera, Dąbrowskiego z rodzinami i Ks. Rektora Michalskiego.

  Większość przedstawicieli rodu Radziwiłłów, po zakończeniu wojny rozproszyła się po świecie. W czasach PRL-u budynek dzisiejszej biblioteki przeznaczony był na szkołę rolniczą, później jednak uległ znacznemu zniszczeniu. W 2010 r. odbudową rodzinnego majątku zajął się Stefan Dunin-Wąsowicz, syn Marii z Radziwiłłów Dunin-Wąsowicz, pragnący przywrócić dawne centrum kulturalne, jakim przez wieki był pałac sichowski.