Kościół pw. św, Jerzego w Biłgoraju

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Czas powstania

  Kościół został zbudowany jako świątynia greko-katolicka w latach 1790-1793, staraniem ks. Jana Zieniewicza. Dwie boczne nawy dobudowano w latach 1987-1989. Konsekrowany został przez unickiego biskupa diecezji chełmsko-bełzkiej Porfirego Skarbka Ważyńskiego 28.05 1978 r.

  Opis cech fizycznych

  Kościół pod wezwaniem św. Jerzego w Biłgoraju jest zabytkiem architektury. Został wpisany do państwowej oraz miejskiej ewidencji zabytków. Architekt nie jest znany.

  Świątynia ta znajduje się w centralnej części Biłgoraja, na osiedlu Śródmieście. Obiekt jest zlokalizowany na placu, którzy z trzech stron otaczają ulice Tadeusza Kościuszki, Jana Samoleja i Ogrodowa. Działka otoczona jest murem, który stanowi obszar dawnego cmentarza. Materiałem budowlanym jest tutaj cegła pokryta tynkiem. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego. Wewnątrz kościół ma układ bazylikowy i posiada trzy nawy. W nawie głównej znajdują się trzy drewniane ołtarze w stylu neobarokowym. Ściany kościoła zdobią malowidła związane ze scenami biblijnymi i wojną polsko-bolszewicką oraz tablicami pamiątkowymi z końca XVIII wieku. Świątynia ma jedną wieżę oraz kondygnację podziemną, w której znajdują się zamknięte krypty oraz kaplica pw. św. Andrzeja Boboli.

  Historia

  Dzisiejszy kościół początkowo pełnił funkcję cerkwi unickiej, czyli grekokatolickiej. W okresie zaboru rosyjskiego została ona zlikwidowana (1875 r.) i zamieniona w świątynię prawosławną.


  W czasie I wojny światowej rozpoczął się proces tzw. bieżeństwa – ludność wyznania prawosławnego uciekała na wschód. W 1916 cerkiew św. Jerzego opuścił ostatni prawosławny proboszcz, a świątynia została zamknięta.

  Dawna cerkiew stała się kościołem rektoralnym kościoła Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1919 roku. Podczas działań wojennych w roku 1939 odprawiały się tutaj nabożeństwa dla całego maista. W latach 1940-1945 kościół znów pełnił funkcję cerkwi i w roku 1945 świątynia ponownie trafiła do katolików jako kościół rektoralny, gromadzący zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną.

  W 1978 roku przeprowadzono renowację świątyni, podczas której odkryto fragmenty polichromii z XIX wieku.

  3 czerwca 1984 roku świątynia stała się kościołem parafialnym pw. św. Jerzego.

  Do kościoła sprowadzane były m.in. relikwie św. Faustyny Kowalskiej i św. Andrzeja Boboli.

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł