Koło Gospodyń Wiejskich w Bełżcu I – najdłużej działające Koło w gminie Bełżec

  Podobne obiekty, wydarzenia

  Kaplica trzech osób w Zagaciu

  Czas powstania: 1895 Opis cech fizycznych: Kaplica zadaszona w barwach...

  Kościół śś. Piotra i Pawła w Bolechowicach

  Czas powstania: pierwotny kościół istniał już w latach 1325-1327 Opis...

  Pałac Radziwiłłów w Balicach

  Czas powstania: obecny pałac jest wynikiem przebudowy w latach...

  Figura św. Jana Nepomucena w Aleksandrowicach

  Czas powstania: 1755 Opis cech fizycznych: Figura przydrożna św. Jana...

  Kaplica Jerozolimska w Przegini Narodowej

  Czas powstania: 1990-1991 Opis cech fizycznych: W pięknej, leśnej scenerii...

  Udostępnij

  Z przekazów mieszkańców, za początek Koła Gospodyń w Bełżcu I uważa się rok 1925. Pierwsze dokumenty, o formalnej rejestracji koła pochodzą z 1938 r. kiedy to jeszcze Bełżec należał do powiatu Rawa-Ruska.

  W skład Koła Gospodyń w Bełżcu I wchodzi 32 osoby, które aktywnie działają. Biorą czynny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalno-społecznych w gminie i poza nią. Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury realizują projekty, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne. Aktywizują lokalną społeczność, głownie kobiecą do wspólnych działań. Koło kultywuje tradycję wicia Palmy Wielkanocnej i Wieńców Dożynkowych. Przy każdej możliwej okazji, np. Dożynki, Jarmark Św. Wawrzyńca, Przegląd twórczości ludowej – Złota Baszta organizują poczęstunek dla mieszkańców i uczestników składający się z regionalnych potraw. Siedzibą Koła jest aktualnie zabytkowy budynek starego przedszkola tzw. „Popówka” – tam spotykają się, prowadzą zajęcia, a także przy wykorzystaniu sprzętu kuchennego tworzą domowe, tradycyjne przetwory, które potem sprzedają okazjonalnie promując miejscowość i regionalne smaki. Koło Gospodyń Wiejskich Bełżec I prowadzi wiele różnorodnych działań na rzecz lokalnej społeczności.


  Reprezentuje gminę na różnorodnych wydarzeniach np.:


  – Dożynkach gmino- parafialnych
  – Dożynkach wojewódzkich

  • Zorganizowały piknik charytatywny mający na celu mobilizację lokalnej społeczności i wsparcie zbiórki pieniężnej na rehabilitacje strażaka ochotnika, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas akcji. Dodatkowo przeprowadziły dwie loterie na ten sam cel: podczas pikniku w Chyżach oraz podczas Dożynek Gmino- Parafialnych w Żyłce

  KGW Bełżec I zorganizowało również kiermasz ciast podczas Jarmarku Galicyjskiego w Narolu

  Podczas III Przeglądu Twórczości Ludowej im. Anieli Gmoch panie zajęły się słodkim stołem, przygotowały ciasta. Również ugotowały zupę i upiekły chleb dla zespołów, które występowały podczas Przeglądu

  Niejednokrotnie przygotowywały stół ze swojskim jadłem – to ich specjalność

  Uczestniczyły w spotkaniu z Panią Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek

  W 2020 r. włączyły się w akcje szycia maseczek -były jako pierwsze inicjatorkami tego pomysłu

  Biorą co roku udział w kiermaszach świątecznych

  Uczestniczą w szkoleniach i warsztatach

  Zawsze są chętne do udziału w różnego rodzaju konkursach.

  Koło Gospodyń w Bełżcu I jest najdłużej działającym kołem w gminie Bełżec. Jest również jednym z najstarszych kół w regionie. Powstało ono z inicjatywy pani Krystyny Natyny w 1925 r. Kolejnymi przewodniczącymi koła były: Stanisława Kopczan, Krystyna Puk, Alfreda Krupa (za wieloletnią pracę została odznaczona orderem „Matki Wsi”) oraz Zofia Mierzwa.
  W 1993 roku utworzono zespół śpiewaczy przy KGW Bełżec I. Pierwszym występem zespołu był udział w przeglądzie zespołów śpiewaczych w Majdanie Górnym ( za otrzymane pieniądze zakupiono chustki, element stroju ludowego). Członkinie koła na każdą imprezę kulturalną przygotowywały gorący posiłek dla jej uczestników dlatego założony zespół przyjął nazwę „Gosposie”. W latach 1988 – 1994 KGW Bełżec I organizowało zawsze skromne imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Seniora w Domu Seniora w Bełżcu. KGW Bełżec I jest aktywnym kołem do dnia dzisiejszego, biorącym czynny udział w życiu kulturalnym mieszkańców. Jest najliczniejszym kołem pod względem liczby członków w tutejszej okolicy.